Приклад тези – Приклад 2. Приймаються тези доповіді, надіслані на електронну пошту [email protected], обсягом 1-3 сторінки

Як писати тези?

Як писати тези?

Попередження: тези на конференціях — це не план курсової  роботи і не список основних положень. Тези – це  маленька, але  амбітна і самодостатня стаття!

 

1. Тема 

Із чого починається робота над тезами та доповіддю? З вибору теми, зрозуміло. По-перше, тема тез має відповідати тематиці конференції і містити щось нове. Краще не брати тему, на яку існує сотня досліджень.

По-друге, вона має бути в міру вузькою: вам потрібно робити  доповідь на 10-15 хвилин, і вмістити у цей час усе на світі навряд чи вийде. Доповідач зазвичай розривається між прагненням викласти глобальні висновки та необхідністю наводити конкретні приклади. У поганих тезах конкретні приклади або відсутні, або бовтаються де-небудь збоку отаким бантиком. У гарних тезах глобальні висновки виконуються  на основі аналізу конкретних прикладів. Виклад глобальних ідей без конкретного аналізу виглядає бездоказовим. Аналіз матеріалу без загальної ідеї виглядає шкільним переліченням фактів.

Тепер найскладніше. Не піти убік від теми та дотримати логіки її розвитку.

 

2. Назва

Не бійтеся конкретних і простих назв.

Не варто намагатися впхнути у назву весь перший абзац своєї роботи.

З гарної назви відразу зрозуміло, про що піде мова.

Назва має відповідати змісту.

 

3. Структура роботи

Найважче – це  перше речення роботи. У ньому потрібно відповістити на просте запитання: «Чому те, що я буду писати далі, важливо». Зазвичай пишуть про те, що така-то проблема є важливою, тому що про неї мало хто писав. Або писали дуже багато відомих учених, але ви в ній побачили те, чого не бачили вони. Або застосували відомий метод на невідомих об’єктах  і одержали значимі результати. Значимі — тобто такі, що відрізняються  від звичайних і здатні вплинути на подальший розвиток гіпотези. Це називається «наукова новизна». Роботи без наукової новизни є рефератами. Тобто якщо ви просто перелічили, які бувають точки зору на якусь проблему в різних учених — це погано. Якщо вам вдалося якось їх систематизувати, виділити закономірності, описати причини — уже краще, є елемент самостійної роботи. Але така робота однаково програє роботі, у якій є самостійне дослідження матеріалу.

Не бійтеся позначити у введенні, що саме ви збираєтеся робити: «у даній статті ми розглянемо», «наша робота присвячена» і т.ін. Це дуже гарні і зручні обороти. До речі, вони допомагають чітко задати тему роботи. 

Якщо у роботі менше 10 000 знаків (зокрема, обсяг тез для конференції «Перший крок у науку» до  5000 знаків), вступ не має  перевищувати 1 абзацу і не повинен містити зміст усіх робіт,  які були коли-небудь написаних на вашу тему. Погане введення — те, що займає дві третини усього тексту та містить загальні слова про важливість тієї конкретної науки, якою ви займаєтеся  («Фізика — це найважливіша з природознавчих наук, основа техніки!»).  Тобто,  вступ має бути чітким, конкретним і маленьким. Ті, хто буде читати або слухати вашу роботу, самі знають про важливість тієї науки, якою ви займаєтеся: вони теж нею займаються . А «лірика» суперечить жанру наукової статті.

Текст роботи має бути чітко структурованим, положення — підкріплені прикладами, приклади — їх аналізом. Не зловживайте прикладами: на кожне положення досить 1-2.

Висновок має підсумувати висновки, зроблені на підставі аналізу прикладів. Або відповідати на запитання «Чому це все важливо». Іноді говорять, що висновок — це вступ, написаний іншими словами та у минулому часі (тобто «У нашій роботі ми розглянемо…» — «Таким чином, ми розглянули… довели… обґрунтували… проаналізували… і т.ін. »). Але краще вже такий висновок, ніж ніякого. У висновку не має бути нових положень або прикладів: воно підбиває підсумок уже написаній роботі.

Не потрібно писати назви розділів «Вступ» і «Висновок» у самому тексті: це ж не монографія, у роботі на 2 сторінки така структура виглядає смішно.

 

4. Оформлення роботи

Головне правило тут — чітко дотримуватися вимог оргкомітету. Наприклад, якщо оргкомітет просить вас оформити текст 12 шрифтом Times New Roman з полуторним інтервалом, то ці дивні люди дійсно хочуть, щоб текст, присланий вами, був оформлений 12 шрифтом Times New Roman з полуторним інтервалом! І поля мають бути не 0,5 см, а 1,5, 2 або 3! І вони дійсно за цим стежать! Оскільки  ці дивні люди готують потім макет, і їм простіше відмовити неправильно оформленим тезам, ніж займатися  їх переоформленням. 

Тези, оформлені за правилами, — це не тільки вимоги гарного тону. Це перший показник того, що починаючий дослідник уміє читати та правильно осмислювати інформацію. Про які наукові пошуки можна говорити з людиною, яка виявилася не здатною правильно зрозуміти фразу «виноски не допускаються» або «об’єм — не більше 7 сторінок»? Така робота має бути відхилена.

Текст має бути написаний грамотно, без орфографічних, пунктуаційних і стилістичних помилок. Сумно, що доводиться говорити про це окремо.

Зазвичай оргкомітет обумовлює, які шрифти можна або не можна використовувати.

Прописна істина: у всіх цитат має бути зазначене джерело. Джерело цитати обов’язково включає номер тієї сторінки тієї книги, звідки вона взята. Потрібно вказати й назву, і том, і рік його видання, і номер сторінки. Уявіть, що це очевидно далеко не всім…

Текст, процитований без лапок і посилань, є украденим текстом. Тобто це плагіат.

Посилання на інтернет-сайти мають  бути оформлені. Ми не вимагаємо повного оформлення, але адреси сайтів повинні бути зазначені.

Вікіпедія не є науковим джерелом! Це означає, що посилатися на неї як на наукове джерело не можна.

І останнє: не чекайте останньої ночі напередодні дедлайна. Якщо тези на конференцію приймають через автоматичну систему, то саме в останню ніч із нею саме у вас що-небудь трапиться: зависне під напливом бажаючих сайт; вилетить інтернет; закінчаться гроші на рахунку вашого провайдера; в 23.59 ви примудритеся прикріпити не той файл… Загалом, краще не тягти й спокійно відправити роботу хоча б за 1 день до дедлайна.

А роботи після дедлайна на поважаючих себе і престижних конференціях не приймаються.

 

5. Посилання

Якщо об’єм тез — 2 сторінки, то бібліографія не повинна займати навіть половину сторінки (так, є наукові традиції, де це норма, але ми говоримо про середньостатистичну роботу для середньостатистичної студентської конференції). Якщо ви захочете перечислити всі роботи, написані по вашій темі, місця на власну роботу у вас не залишиться. Тому обмежтеся 1-2 найважливішими. У принципі, у тезах на 2 сторінки бібліографія не має  перевищувати 5 пунктів.

Зверніть увагу, що ВІКІПЕДІЯ не є науковим джерелом! Це означає, що посилатися на неї не можна.

Приклад тез можете подивитись тут 

studies.in.ua

тези на конференцію приклад оформлення

шенні поставлених завдань застосовано загальнонаукові (історичний* методи систематизації, групування та узагальнення, формалізації») С спеціальні економічні методи: системно-структурногоаналізу, гра» фічний,економіко-статистичніметоди, методи критичного та кластер^ ного аналізу,8\ЮТ-аналізу,моделювання.

Дослідження міжнародного ринку послуг пов’язане зі значними; методологічними труднощами, насамперед — із визначенням відпою відних економічних категорій. Це зумовлено тим, що до середини 70«х рр. XX ст. послуги, як правило, випадали із теорії міжнародної тор* гівлі, вони вважалися не здатними до міжнародного обміну у зв’язкуіз} трьома їх ключовими властивостями: нездатністю до зберігання, одно* часністю виробництваі надання послуги та невловимістю результату.

Таким чином, міжнародний ринок послуг регулюється здебільшого заходами нетарифного характеру, оскільки неосяжний характер та існування специфічних способів надання унеможливлюють захист ринку послуг за допомогою тарифів.

Лібералізація міжнародної торгівлі послугами є значно складнішим процесом порівняно з лібералізацією міжнародної торгівлі товарами, оскільки бар’єри, обумовлені законодавчою та адміністративною практикою, встановлюються здебільшого всередині країни.

Наразі торгівельні бар’єри на міжнародному ринку послуг є впли­ вовими засобами і застосовуються здебільшого для підтримки націо­ нальної безпеки, державногоі приватного монопольного становища, для контролю, наприклад, імміграції, ліцензування послуг. Томув ме­ жах СОТ роботу у напрямку лібералізації світових ринків послуг роз­ почато, оскільки сьогодні ця сфера залишається найбільш захищеною з бокудержав-учасниць.

Література

1.Анісімов А. Є. Стратегія здійснення злитгіві поглинань на сучас­ ному етапі розвитку / А. Є. Анісімов // Актуальні проблеми міжна­ родних відносин. — 2005. — № 52. — С.77-79.

2.Калик Т. В. Аналіз системних досліджень / Т. В. Калик. — К.: КНЕУ, 2006. -448с.

3.Портер М. Конкуренція : навчальний посібник / М. Портер; пер. з англ. — М.: Видавництво «Вільямс», 2009. — 608 с.

4.Реутов В. Є. Регіональні виміри глобальної економічної системи.

Позиціонування у сучасному світі: монографія / В. Є. Реутов,

В. О. Нагорда, А. А. Новак. — Сімферополь : Фенікс, 2009. — 190 с.

5.Філіпенко А. С. Світова економіка: підручник / А. С. Філіпенко, О. І. Рогач. — К.: Либідь, 2005. — 582 с.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТІИИІОРІАЛУИИХ АГРОПРОДОВОЛЬЧИХ РИНКІВ

0А. ЛІтшІн, машістр сішціштшюті «МітнщюбнвншюмШ*»

1А. Артоменко, кшн,, доцент — науками) кщіїшник

Ключові слеша: агропромисловий комплекс, аїроиродукіоиий рикок, сільськогосподарська біржа, територіальний поділ праці, і сої рд фічний поділ праці.

Постановка проблеми. На сучасному етапі в агропромисловому комплексі України відбуваються зміни кількісного і якісного хирий ісру, які знаходять відображення у важливих інституційних псрсіио рсіінях. Невід’ємною складовою підвищення рівня конкурентоспро­ можності як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках є розвиток усіх видів інфраструктури комплексу — виробничої, ринкової, соціачістинної — синергетичний вплив яких на кількісні та якісні параметри агропромислового комплексу переоцінити неможливо.

Загальною функцією кожного виду інфраструктури є забезпечення належних умов діяльності підприємств сільського господарства, хар­ чової промисловості та переробки сільськогосподарської продукції. 1 ія функція є критерієм віднесення тієї чи іншої галузі, виду вироб­ ництва або послуги до інфраструктури агропромислового комплексу.

Елементами ринкової інфраструктури агропромислового комплек­ су є товарні й аграрні біржі, біржі сільськогосподарської техніки, ко­ мерційні та акціонерні банки, оптові ринки сільськогосподарської продукції і продуктів харчування, аукціони, торгові доми, торгово-по­середницькі кооперативи, інформаційні центри, міські ринки, фірмові магазини підприємств харчової, легкої та хімічної промисловості. Важливу роль та значення для перспективного розвитку агропромис­ лового комплексу країни в нинішніх умовах відіграє формування те­ риторіальних агропродовольчих ринків.

Значний вклад у дослідження проблем, що пов’язані з особливос­ тями формування територіальних агропродовольчих ринків, внесли такі науковці, як Андрійчук В. Г., БерезінО. В., БлакитаГЛ., Бронін О. В., Дусановський С. Л., Коваленко Ю. С, Карпенко А. В., ОсгашкоТ. О., ПавлійП. А., СаблукП.Т., ТаршинС. І., ТочилінВ. О., Шевчук О. В. та інші.

Метою дослідження є визначення передумов та обґрунтування не­ обхідності формування територіальних агропродовольчих ринків.

Виклад основного матеріалу. Формування і розвиток територі­ альних агропродовольчих ринків яксуспільно-територіальногоутво­ рення безпосередньо пов’язане з процесами територіального поділу та інтеграції праці. Географічний (територіальний) поділ праці — один із

studfiles.net

Приклад оформлення тез

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ ТА ЙОГО РОЛЬ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
Моташко Тетяна Петрівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІІ курс магістратури, спеціальність «Фінанси»

Науковий керівник: д.е.н., проф. Лютий І. О.
Останніми роками у фінансовій системі України суттєву роль почали відігравати державні позики, що застосовувалися як метод мобілізації грошових ресурсів до державного бюджету, інструмент регулювання грошово-кредитної сфери й платіжного балансу країни. У зв’язку з цим гостро постала проблема наукового осмислення нових явищ у сфері кредитування, розуміння їх змісту, природи і сутності, розробки ефективних схем і технологій кредитного процесу та їх використання на практиці, визначення позитивних та негативних аспектів залучення державних позик.
(основний текст)
Слід зазначити, що іноземне запозичення веде до ревальвації обмінного курсу Надмірне запозичення за кордоном робить країну вразливою до коливань кон’юнктури на світових товарних і фондових ринках та періодично призводить до боргових криз [5, с.55].

Позитивні зміни, що характеризуються процесом макроекономічного зростання, підвищення кредитного рейтингу України, да­ють змогу урядові перейти до активної політики на ринку внутрішніх і зовнішніх запозичень, а також реструктурувати існуючий борг.


 1. Добсон Эндрю. Долг и инвестиции для субъектов Российской Федерации.-М.: ИЭПП, Научные труды, №22р, 2000, 142с.

 2. 2. Луніна І.О., Короткевич О.В., Вахненко Т. П. Державні фінанси України та їх вплив на економічний розвиток. Наукова доповідь. К.: Інститут економічного прогнозуваня НАН У. — 2000, -96 с.

 3. Лютий І.О. Державний кредит у фінансовій політиці України // Банківська справа. – 2004. — № 2. С. 40.

 4. 4 Рыбалко Г.П. Зарубежный опыт управления государственным долгом // Финансы. – 2000. – №6. – С.55-58.


Приклад заявки учасника конференції

1. ПІБ

2. Тема роботи

3. Секція

4. Курс, спеціальність

5. Науковий керівник

6. ВНЗ

7. Контактний телефон Е-mail


nadoest.com

Як писати тези

 • Published on
  24-Oct-2015

 • View
  925

 • Download
  5

DESCRIPTION

Рекомендації

Transcript

Як писати тези? Попередження: тези на конференціях — це не план курсової роботи і не список основних положень. Тези – це маленька, але амбітна і самодостатня стаття! 1. Тема Із чого починається робота над тезами та доповіддю? З вибору теми, зрозуміло. По-перше, тема тез має відповідати тематиці конференції і містити щось нове. Краще не брати тему, на яку існує сотня досліджень. По-друге, вона має бути в міру вузькою: вам потрібно робити доповідь на 10-15 хвилин, і вмістити у цей час усе на світі навряд чи вийде. Доповідач зазвичай розривається між прагненням викласти глобальні висновки та необхідністю наводити конкретні приклади. У поганих тезах конкретні приклади або відсутні, або бовтаються де-небудь збоку отаким бантиком. У гарних тезах глобальні висновки виконуються на основі аналізу конкретних прикладів. Виклад глобальних ідей без конкретного аналізу виглядає бездоказовим. Аналіз матеріалу без загальної ідеї виглядає шкільним переліченням фактів. Тепер найскладніше. Не піти убік від теми та дотримати логіки її розвитку. 2. Назва Не бійтеся конкретних і простих назв. Не варто намагатися впхнути у назву весь перший абзац своєї роботи. З гарної назви відразу зрозуміло, про що піде мова. Назва має відповідати змісту. 3. Структура роботи Вступ Найважче – це перше речення роботи. У ньому потрібно відповістити на просте запитання: «Чому те, що я буду писати далі, важливо». Зазвичай пишуть про те, що така-то проблема є важливою, тому що про неї мало хто писав. Або писали дуже багато відомих учених, але ви в ній побачили те, чого не бачили вони. Або застосували відомий метод на невідомих об’єктах і одержали значимі результати. Значимі — тобто такі, що відрізняються від звичайних і здатні вплинути на подальший розвиток гіпотези. Це називається «наукова новизна». Роботи без наукової новизни є рефератами. Тобто якщо ви просто перелічили, які бувають точки зору на якусь проблему в різних учених — це погано. Якщо вам вдалося якось їх систематизувати, виділити закономірності, описати причини — уже краще, є елемент самостійної роботи. Але така робота однаково програє роботі, у якій є самостійне дослідження матеріалу. Не бійтеся позначити у введенні, що саме ви збираєтеся робити: «у даній статті ми розглянемо», «наша робота присвячена» і т.ін. Це дуже гарні і зручні обороти. До речі, вони допомагають чітко задати тему роботи. Якщо у роботі менше 10 000 знаків (зокрема, обсяг тез для конференції «Перший крок у науку» до 5000 знаків), вступ не має перевищувати 1 абзацу і не повинен містити зміст усіх робіт, які були коли-небудь написаних на вашу тему. Погане введення — те, що займає дві третини усього тексту та містить загальні слова про важливість тієї конкретної науки, якою ви займаєтеся («Фізика — це найважливіша з природознавчих наук, основа техніки!»). Тобто, вступ має бути чітким, конкретним і маленьким. Ті, хто буде читати або слухати вашу роботу, самі знають про важливість тієї науки, якою ви займаєтеся: вони теж нею займаються . А «лірика» суперечить жанру наукової статті. Текст роботи має бути чітко структурованим, положення — підкріплені прикладами, приклади — їх аналізом. Не зловживайте прикладами: на кожне положення досить 1-2. Висновок має підсумувати висновки, зроблені на підставі аналізу прикладів. Або відповідати на запитання «Чому це все важливо». Іноді говорять, що висновок — це вступ, написаний іншими словами та у минулому часі (тобто «У нашій роботі ми розглянемо…» — «Таким чином, ми розглянули… довели… обґрунтували… проаналізували… і т.ін. »). Але краще вже такий висновок, ніж ніякого. У висновку не має бути нових положень або прикладів: воно підбиває підсумок уже написаній роботі. Не потрібно писати назви розділів «Вступ» і «Висновок» у самому тексті: це ж не монографія, у роботі на 2 сторінки така структура виглядає смішно. 4. ОФОРМЛЕННЯ роботи Головне правило тут — чітко дотримуватися вимог оргкомітету. Наприклад, якщо оргкомітет просить вас оформити текст 12 шрифтом Times New Roman з полуторним інтервалом, то ці дивні люди дійсно хочуть, щоб текст, присланий вами, був оформлений 12 шрифтом Times New Roman з полуторним інтервалом! І поля мають бути не 0,5 см, а 1,5, 2 або 3! І вони дійсно за цим стежать! Оскільки ці дивні люди готують потім макет, і їм простіше відмовити неправильно оформленим тезам, ніж займатися їх переоформленням. Тези, оформлені за правилами, — це не тільки вимоги гарного тону. Це перший показник того, що починаючий дослідник уміє читати та правильно осмислювати інформацію. Про які наукові пошуки можна говорити з людиною, яка виявилася не здатною правильно зрозуміти фразу «виноски не допускаються» або «об’єм — не більше 7 сторінок»? Така робота має бути відхилена. Текст має бути написаний грамотно, без орфографічних, пунктуаційних і стилістичних помилок. Сумно, що доводиться говорити про це окремо. Зазвичай оргкомітет обумовлює, які шрифти можна або не можна використовувати. Прописна істина: у всіх цитат має бути зазначене джерело. Джерело цитати обов’язково включає номер тієї сторінки тієї книги, звідки вона взята. Потрібно вказати й назву, і том, і рік його видання, і номер сторінки. Уявіть, що це очевидно далеко не всім… Текст, процитований без лапок і посилань, є украденим текстом. Тобто це плагіат. Посилання на інтернет-сайти мають бути оформлені. Ми не вимагаємо повного оформлення, але адреси сайтів повинні бути зазначені. Вікіпедія не є науковим джерелом! Це означає, що посилатися на неї як на наукове джерело не можна. І останнє: не чекайте останньої ночі напередодні дедлайна. Якщо тези на конференцію приймають через автоматичну систему, то саме в останню ніч із нею саме у вас що-небудь трапиться: зависне під напливом бажаючих сайт; вилетить інтернет; закінчаться гроші на рахунку вашого провайдера; в 23.59 ви примудритеся прикріпити не той файл… Загалом, краще не тягти й спокійно відправити роботу хоча б за 1 день до дедлайна. А роботи після дедлайна на поважаючих себе і престижних конференціях не приймаються. Посилання Якщо об’єм тез — 2 сторінки, то бібліографія не повинна займати навіть половину сторінки (так, є наукові традиції, де це норма, але ми говоримо про середньостатистичну роботу для середньостатистичної студентської конференції). Якщо ви захочете перечислити всі роботи, написані по вашій темі, місця на власну роботу у вас не залишиться. Тому обмежтеся 1-2 найважливішими. У принципі, у тезах на 2 сторінки бібліографія не має перевищувати 5 пунктів. Зверніть увагу, що ВІКІПЕДІЯ не є науковим джерелом! Це означає, що посилатися на неї не можна.

documents.tips

Як правильно писати короткі наукові тези?

При написанні наукових тез найголовнішим є дотримання правила: в кожному реченні, написаному Вами повинна розкриватися нова інформація. Тільки дотримуючись цього правила можна написати змістовний текст.

Стислість, звичайно, сестра таланту, проте й тези обсягом 1 сторінка можна зробити абсолютно беззмістовними. Таке зустрічається, коли автор в 90% вмісту тез обгрунтовує актуальність досліджуваної проблеми і важливість її дослідження, а безпосередньо про своє дослідження пише буквально два речення.

Тож як правильно писати тези обсягом 1-2 сторінки?
Незалежно від того, пишете Ви тези за результатами теоретичних або емпіричних досліджень, необхідно чітко дати відповіді на 3 питання:

I.      Про що конкретно я пишу (що я досліджував)?

II.      Що конкретно я отримав?

III.      Що все це означає?

Відповідь на ці 3 питання і становитиме 3 основних абзаци Ваших тез.

I.    Про що конкретно я пишу (що я досліджував)?

1.    «Про що це я?»

Якщо об’єкт Вашого дослідження загальновідоме явище, то можете безпосередньо окреслити актуальність досліджуваного феномена.
Наприклад: «Комп’ютерна залежність є однією з найважливіших проблем сучасного суспільства»
Якщо ж Ви досліджуєте не широковідомий феномен, необхідно в першому ж реченні дати його визначення, а у другому реченні позначити актуальність цієї проблеми для дослідження
Наприклад: «Кібербулінг – це …». «Сьогодні Кібербулінг поширений як у підлітковому середовищі, так і серед дорослих».

2.   «І що?»

У перших реченнях Ви позначили актуальність досліджуваного феномена. Розписувати його важливість і значимість в рамках написання тез не потрібно. Другим пунктом в тексті повинен бути безпосередній перехід до проблеми Вашого власного дослідження.
Коли в першому реченні Ви пишете «Комп’ютерна залежність є однією з найважливіших проблем сучасного суспільства» – Ви не відкриваєте нічого нового для читача. Це загальновідомий факт, а що ж далі? Ви повинні відразу відповісти на це цілком резонне запитання читача – «У даній роботі ми розглядаємо відмінності  комп’ютерної залежності у працівників і учнів юнаків (16-22 років)». Далі у читача виникає питання – Чому це саме у них Ви вирішили дослідити комп’ютерну залежність? Ви повинні аргументувати свій конкретний вибір (тобто позначити: чому бере участь у дослідженні саме ця вибірка, або обраний саме цей відрізок часу, або використовуються саме ці методи).

3.   «А як?»

Якщо Ви описуєте результати свого емпіричного дослідження, то Ви просто зобов’язані дати читачеві відповідь на питання: Як саме Ви проводили своє дослідження? Залежно від специфіки тексту необхідно позначити методи, етапи, умови дослідження (або щось одне). Знову ж розписувати подробиці немає необхідності. Якщо Ви використовували якісь методи, методики – просто перерахуйте їх назви. Якщо дослідження проходило в кілька етапів – просто вкажіть кількість етапів і їхній зміст.
Наприклад: «Дослідження проводилося в 2 етапи: на першому за допомогою методики« Х »ми відібрали 50 юнаків з високим рівнем комп’ютерної залежності; на другому запропонували відібраній групі респондентів відповісти на питання авторської анкети (30 питань з відкритими відповідями)» – таким чином, ми в одному реченні позначили і те, скільки чоловік взяло участь в дослідженні і кількість етапів дослідження і які методи використовувалися.

II.     Що конкретно я отримав?

Отже, позначивши актуальність дослідження, об’єкт дослідження, сутність дослідження (методи, вибірку, етапи дослідження) Ви можете переходити безпосередньо до результатів проведеної Вами роботи. Цей пункт повинен бути найоб’ємнішим і займати понад 50% Вашого тексту тез.

Те, як виглядатиме опис результатів Вашого дослідження, в значній мірі залежить від суті Вашого дослідження, але все ж можна виділити кілька універсальних рекомендацій до відображення результатів дослідження:

1.   Перш ніж описувати деталі, краще дати загальну характеристику отриманих Вами результатів дослідження.

Наприклад: «В результаті проведеного дослідження ми виявили, що у працюючих юнаків комп’ютерна залежність виражена більше, ніж в учнів». А далі – подробиці та цікаві особливості.

2. Завжди добре виглядають виділені пункти: По-перше, … По-друге, По-третє або список (виділений галочками, рисками, цифрами …)

III. Що все це означає?

Закінчити потрібно узагальненою характеристикою результатів дослідження. За великим рахунком, Ви повторюєте те, що вже описали вище. Але, якщо вище описували результати свого конкретного дослідження, то узагальнюючи все написане, Ви пишете вже про факт виявлених особливостей.
Наприклад: «Отже, працюючі юнаки більшою мірою схильні до комп’ютерної залежності, так як …. Специфіка комп’ютерної залежності працюючих юнаків полягає в …, а для учнів юнаків властиво … ».

Обов’язково використовуйте слова «отже …», «таким чином …», «Висновком проведеного дослідження є …», «Результати показують …» тощо. Ці фрази завжди концентрують увагу читача, дають сигнал, що зараз вони прочитають найголовніше і останнє.

dpl.drohobych.net

9 клас. Тези статей на суспільну тему — Мова — Розвиток мовлення — Каталог статей

ТЕЗИ СТАТЕЙ НА СУСПІЛЬНУ ТЕМУТеза — основна думка, яка доводиться в роздумах. Тези складають основу тексту (статті, повідомлення, доповіді тощо).

Суттєво відрізняються від плану, оскільки виділяють кожну думку, підтверджуються фактами і прикладами.

Розрізняють два види тезування:
а) відбір авторських тез із тексту;
б) формулювання основних положень статті чи розділу книжки власними словами.

Стаття — це невеликий за обсягом науковий або публіцистичний твір у збірнику, журналі, газеті тощо.

Різновиди статей: передова, вступна, суспільно-політична, літературно-критична, лінгвістично-полемічна, наукова.

Зауваги.

♦ Складання тез статей — дуже важливе для нашого часу уміння, яким повинен володіти кожен випускник школи. Це — один зі способів вивчення тексту, осмислення, засвоєння і запам’ятовування інформації, яка міститься у тексті.
♦  Спочатку уважно прочитайте весь текст, а потім — окремо по абзацах.
♦ Виділіть у кожному абзаці суттєве, основні речення, які несуть у собі найважливіші думки.
♦ Тезою може бути одне або кілька речень.
♦ Укладаючи тези, зберігайте логіку міркувань автора.

Завдання.
Складіть тези статті Л. Лук’яненка «Глобалізація».

Текст статті.

Левко Лук ‘яненко

Глобалізація

(Скорочено)

Один славетний фізик XX ст. казав, що вірить — Землею і космосом керує єдиний величезний космічний супер-мозок.
У Святому Письмі написано, що без волі Божої й волосинка не впаде з людської голови.
Для Святого Письма — Бог, для фізика — супермозок, проте обидва джерела визнають існування вищої «надприродної» сили, яка створила рід людський і дала йому напрям розвитку.
Розвиток людства запрограмовано з наданням свободи волі, тобто свободи вибору. Спостереження за моральною складовою цього процесу наводить на думку про закладеність не просто вічної боротьби добра і зла за людські душі, але що цей шлях позначений вічним перемаганням добра.
Що таке глобалізація і в якому відношенні вона перебуває до українського прагнення будувати свій національний дім?
В Оттаві на одній зустрічі із досвідченим політиком, членом Канадського федерального парламенту Степаном Попроцьким почув таке: «Україна з її сприятливим мікрокліматом і великими природними багатствами стане Божим раєм, якщо ви цей рай будете будувати тільки для себе, а не для всього світу, якщо надійно охоронятимете кордони, а не перетворите вашу країну на прохідний двір. Ізолюйте свій рай. І хай весь світ дорікає, що створили рай тільки для себе. Ігноруйте ці недолугі дорікання. Киньте світові: що світ зробив для України, коли вона стогнала три сторіччя в неволі?!»
Отже, альфа та омега політики — захист національних інтересів, і саме з позицій захисту цих інтересів оцінюємо глобалізацію та її складові: якщо щось зі складного процесу глобалізації служить на добро Україні, це щось підтримуємо. Ті ж явища в глобалізації, які йдуть супроти інтересів України, поборюємо і намагаємось зменшити їх негативний щодо України вплив.
Погляньмо на глобалізацію уважніше. Створення міжнародних корпорацій і проникнення капіталу одних держав в економіку інших — це ще не глобалізація. Глобалізація починається з припасування національного економічного законодавства до міжнародних норм, з випуску однакових товарів широкого вжитку, створення міжнаціональної моди на взуття, одяг, кулінарію і витіснення національних уподобань.
Правові аспекти глобалізації полягають у тому, що людина перестає бути «власністю» держави, тобто державна влада над громадянином поступово зменшується.
Ми, українці, прагнемо свого власного обличчя в середовищі народів через плекання національних традицій. Ми хочемо бути самі по собі і щоб ніхто не втручався у наші внутрішні справи.
Глобалізація культури відбувається шляхом наступу примітивних зразків на глибоку, багату й витончену національну культуру. Йдеться про мільйони відеокасет із зображенням чужого способу життя, чужих звичаїв. Поширення примітивних зразків означає примітивізацію людини.
Наступна ознака глобалізації — інформатизація. Комп’ютер, інтернет, мобільний телефон підняли людину над державними кордонами і дали змогу без будь-якої державної цензури обмінюватись інформацією і думками з людиною будь-якого континенту. Наукова, технічна, інша інформація, потрапивши в Інтернет, готова до послуг будь-кого. І темпи технічного прогресу все більше залежать не від зберігання технічних таємниць, а від уміння скористатися винаходами. Людство включилось у шалені перегони.
З вигодами, що ними Господь наділив українців, — родючі землі, багаті корисні копалини, добрий клімат та вельми вигідне географічне положення, — вони швидко можуть піднятися на найвищий рівень, бо народ винахідливий та кмітливий.
Інтелектуальний потенціал у поєднанні з величезними потенційними можливостями дають основу для відповіді на запитання: на кого Україна має орієнтуватись — на Схід чи на Захід, на Росію чи на Західну Європу?
Відповідаю: Україна має орієнтуватись на саму себе. Україні нічого йти в Європу, бо вона сама — Європа, і завжди була в ній. Україна не дурніша від Європи — то лише лиха доля привчила нас не вірити в силу свого національного розуму та вбила в нас віру одне в одного. Умови життя в незалежній країні поступово повернуть українцям віру. До нас повернеться почуття взаємної національної солідарності, і тоді природні переваги України виявляться потужним джерелом для саморозвитку. І тоді відпаде питання про орієнтацію на Західну Європу чи Московщину, бо нація підтримуватиме взаємини з усім світом, якщо це буде вигідно Україні.


(Журнал «Освіта і управління»—Т. 7, Ш.—2004.—С. 7-16.)

Зразок тез.

Левко Лук ‘яненко

Глобалізація

• Землею і космосом, за Святим Письмом, керує Бог. Фізики стверджують, що супермозок.
• Розвиток людства запрограмовано з наданням свободи вибору. Спостереження за його моральним розвитком наводить на думку про те, що вічна боротьба добра і зла за людські душі все ж закінчується перемогою добра.
•  Яке ж відношення має глобалізація до прагнення українців будувати свій національний дім?
• Степан Попроцький, член Канадського федерального парламенту, сказав: «Україна з її сприятливим мікрокліматом і великими природними багатствами стане Божим раєм, якщо ви цей рай будете будувати тільки для себе, а не для всього світу, якщо надійно охоронятимете кордони, а не перетворите вашу країну на прохідний двір. Ізолюйте свій рай. І хай увесь світ дорікає, що створили рай тільки для себе. Ігноруйте ці дорікання. Киньте світові: що світ зробив для України, коли вона стогнала три сторіччя в неволі.»
• Альфа та омега політики — захист національних інтересів. І саме з цих позицій оцінюємо глобалізацію. Те, що служитиме Україні, — підтримуємо і зменшуємо вплив того, що їй шкодить.
• Економічні ознаки глобалізації: припасування національного законодавства до міжнародного, випуск однакових товарів широкого вжитку, міжнаціональна мода на взуття, одяг, кулінарію, витіснення національних уподобань.
• Правові ознаки: людина перестає бути власністю тільки однієї держави.
• Культурні ознаки: наступ примітивних зразків на національну культуру.
• Інформаційні ознаки: людина може обмінюватись інформацією без будь-якої цензури і незважаючи на кордони. Людство включилося в шалені інформаційні перегони.
• Завдяки інтелектуальному потенціалу та природним вигодам українці зможуть швидко піднятися.
• На кого орієнтуватись: на Схід чи на Захід? — одвічне питання політиків. Відповідь автора однозначна: на саму себе; Україна — це Європа, і вона завжди була в ній. Україна не дурніша від Європи. Лиха доля навчила нас не вірити в себе. Умови життя в незалежній країні повернуть українцям віру, і до нас повернеться почуття національної солідарності, а природні переваги України виявляться потужним джерелом для саморозвитку.

Бондар О.С. Рідна мова. Письмові творчі роботи: коментарі та зразки.

8 — 9 кл. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2006. — 88 с.

skripnikmarina.ucoz.ua

Як писати тези

Як писати тези?

Попередження: тези на конференціях — це не план курсової роботи і не список основних положень. Тези – це маленька, але амбітна і самодостатня стаття!
1. Тема
Із чого починається робота над тезами та доповіддю? З вибору теми, зрозуміло. По-перше, тема тез має відповідати тематиці конференції і містити щось нове. Краще не брати тему, на яку існує сотня досліджень.
По-друге, вона має бути в міру вузькою: вам потрібно робити доповідь на 10-15 хвилин, і вмістити у цей час усе на світі навряд чи вийде. Доповідач зазвичай розривається між прагненням викласти глобальні висновки та необхідністю наводити конкретні приклади. У поганих тезах конкретні приклади або відсутні, або бовтаються де-небудь збоку отаким бантиком. У гарних тезах глобальні висновки виконуються на основі аналізу конкретних прикладів. Виклад глобальних ідей без конкретного аналізу виглядає бездоказовим. Аналіз матеріалу без загальної ідеї виглядає шкільним переліченням фактів.
Тепер найскладніше. Не піти убік від теми та дотримати логіки її розвитку.
2. Назва
Не бійтеся конкретних і простих назв.

Не варто намагатися впхнути у назву весь перший абзац своєї роботи.

З гарної назви відразу зрозуміло, про що піде мова.

Назва має відповідати змісту.
3. Структура роботи
Вступ
Найважче – це перше речення роботи. У ньому потрібно відповістити на просте запитання: «Чому те, що я буду писати далі, важливо». Зазвичай пишуть про те, що така-то проблема є важливою, тому що про неї мало хто писав. Або писали дуже багато відомих учених, але ви в ній побачили те, чого не бачили вони. Або застосували відомий метод на невідомих об’єктах і одержали значимі результати. Значимі — тобто такі, що відрізняються від звичайних і здатні вплинути на подальший розвиток гіпотези. Це називається «наукова новизна». Роботи без наукової новизни є рефератами. Тобто якщо ви просто перелічили, які бувають точки зору на якусь проблему в різних учених — це погано. Якщо вам вдалося якось їх систематизувати, виділити закономірності, описати причини — уже краще, є елемент самостійної роботи. Але така робота однаково програє роботі, у якій є самостійне дослідження матеріалу.

Не бійтеся позначити у введенні, що саме ви збираєтеся робити: «у даній статті ми розглянемо», «наша робота присвячена» і т.ін. Це дуже гарні і зручні обороти. До речі, вони допомагають чітко задати тему роботи.
Якщо у роботі менше 10 000 знаків (зокрема, обсяг тез для конференції «Перший крок у науку» до 5000 знаків), вступ не має перевищувати 1 абзацу і не повинен містити зміст усіх робіт, які були коли-небудь написаних на вашу тему. Погане введення — те, що займає дві третини усього тексту та містить загальні слова про важливість тієї конкретної науки, якою ви займаєтеся («Фізика — це найважливіша з природознавчих наук, основа техніки!»). Тобто, вступ має бути чітким, конкретним і маленьким. Ті, хто буде читати або слухати вашу роботу, самі знають про важливість тієї науки, якою ви займаєтеся: вони теж нею займаються . А «лірика» суперечить жанру наукової статті.
Текст роботи має бути чітко структурованим, положення — підкріплені прикладами, приклади — їх аналізом. Не зловживайте прикладами: на кожне положення досить 1-2.

Висновок має підсумувати висновки, зроблені на підставі аналізу прикладів. Або відповідати на запитання «Чому це все важливо». Іноді говорять, що висновок — це вступ, написаний іншими словами та у минулому часі (тобто «У нашій роботі ми розглянемо…» — «Таким чином, ми розглянули… довели… обґрунтували… проаналізували… і т.ін. »). Але краще вже такий висновок, ніж ніякого. У висновку не має бути нових положень або прикладів: воно підбиває підсумок уже написаній роботі.
Не потрібно писати назви розділів «Вступ» і «Висновок» у самому тексті: це ж не монографія, у роботі на 2 сторінки така структура виглядає смішно.
4. ОФОРМЛЕННЯ роботи
Головне правило тут — чітко дотримуватися вимог оргкомітету. Наприклад, якщо оргкомітет просить вас оформити текст 12 шрифтом Times New Roman з полуторним інтервалом, то ці дивні люди дійсно хочуть, щоб текст, присланий вами, був оформлений 12 шрифтом Times New Roman з полуторним інтервалом! І поля мають бути не 0,5 см, а 1,5, 2 або 3! І вони дійсно за цим стежать! Оскільки ці дивні люди готують потім макет, і їм простіше відмовити неправильно оформленим тезам, ніж займатися їх переоформленням.
Тези, оформлені за правилами, — це не тільки вимоги гарного тону. Це перший показник того, що починаючий дослідник уміє читати та правильно осмислювати інформацію. Про які наукові пошуки можна говорити з людиною, яка виявилася не здатною правильно зрозуміти фразу «виноски не допускаються» або «об’єм — не більше 7 сторінок»? Така робота має бути відхилена.
Текст має бути написаний грамотно, без орфографічних, пунктуаційних і стилістичних помилок. Сумно, що доводиться говорити про це окремо.

Зазвичай оргкомітет обумовлює, які шрифти можна або не можна використовувати.

Прописна істина: у всіх цитат має бути зазначене джерело. Джерело цитати обов’язково включає номер тієї сторінки тієї книги, звідки вона взята. Потрібно вказати й назву, і том, і рік його видання, і номер сторінки. Уявіть, що це очевидно далеко не всім…
Текст, процитований без лапок і посилань, є украденим текстом. Тобто це плагіат.
Посилання на інтернет-сайти мають бути оформлені. Ми не вимагаємо повного оформлення, але адреси сайтів повинні бути зазначені.
Вікіпедія не є науковим джерелом! Це означає, що посилатися на неї як на наукове джерело не можна.
І останнє: не чекайте останньої ночі напередодні дедлайна. Якщо тези на конференцію приймають через автоматичну систему, то саме в останню ніч із нею саме у вас що-небудь трапиться: зависне під напливом бажаючих сайт; вилетить інтернет; закінчаться гроші на рахунку вашого провайдера; в 23.59 ви примудритеся прикріпити не той файл… Загалом, краще не тягти й спокійно відправити роботу хоча б за 1 день до дедлайна.
А роботи після дедлайна на поважаючих себе і престижних конференціях не приймаються.
Посилання
Якщо об’єм тез — 2 сторінки, то бібліографія не повинна займати навіть половину сторінки (так, є наукові традиції, де це норма, але ми говоримо про середньостатистичну роботу для середньостатистичної студентської конференції). Якщо ви захочете перечислити всі роботи, написані по вашій темі, місця на власну роботу у вас не залишиться. Тому обмежтеся 1-2 найважливішими. У принципі, у тезах на 2 сторінки бібліографія не має перевищувати 5 пунктів.

Зверніть увагу, що ВІКІПЕДІЯ не є науковим джерелом! Це означає, що посилатися на неї не можна.


asyan.org

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.